+46 722 972 110

properties@rental-prop.com

Hem > Integritetspolicy

Integritetspolicy

RP Service AB webbplats sekretesspolicy

RP Service AB, förbinder sig att skydda din integritet och tar sitt ansvar när det gäller säkerheten för kundinformation mycket seriöst. Vår webbplats sekretesspolicy anger vilken information vi samlar in, hur vi samlar in den, vad vi gör med den och hur vi skyddar denna information. Alla personuppgifter samlas in och behandlas i enlighet med EU: s dataskyddslagar.

Insamling av personuppgifter

Information du tillhandahåller oss: För att kunna erbjuda dig tjänster av hög standard kan vi samla in information om din:

Information vi samlar in automatiskt: Vi samlar in information om dig och din användning av vår tjänst, dina interaktioner med oss ​​och vår reklam, samt information om din dator eller mobila enheter. Denna information inkluderar:

För att tillhandahålla platsbaserade tjänster kan vi samla in och använda platsdata, inklusive din dators eller enhets geografiska plats i realtid via GPS och din IP-adress. Denna platsinformation samlas in anonymt

Användning av personuppgifter

Vi använder information för att tillhandahålla, analysera, administrera, förbättra och anpassa våra tjänster och marknadsföringsinsatser och för att kommunicera med dig. Vi använder till exempel information för att:

Vår rättsliga grund för att samla in och använda den personliga information som beskrivs i denna sekretesspolicy beror på den berörda personliga informationen och det specifika sammanhang där vi samlar in och använder den. Vi samlar normalt in personlig information från dig där vi behöver den personliga informationen för att utföra ett avtal med dig (till exempel för att tillhandahålla våra tjänster till dig), där behandlingen ligger i våra legitima intressen och inte åsidosätts av dina dataskyddsintressen eller grundläggande rättigheter och friheter (till exempel våra direktmarknadsföringsaktiviteter i enlighet med dina preferenser), eller där vi har ditt samtycke till det (till exempel för att du ska delta i vissa konsumentinsiktsaktiviteter som specifika undersökningar och fokusgrupper). I vissa fall kan vi också ha en laglig skyldighet att samla in personlig information från dig eller på annat sätt kan behöva den personliga informationen för att skydda dina vitala intressen eller en annan persons (till exempel för att förhindra betalningsbedrägeri eller bekräfta din identitet). För frågor om vår användning av din personliga information (inklusive rättsliga grunder och överföringsmekanismer som vi förlitar oss på), cookies eller liknande teknologier, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud via e-post på service@rental-prop.com.

Dela information om dig

Vi följer strikta säkerhetsförfaranden vid lagring och avslöjande av vår kundinformation.

Information vi samlar in om dig delas mellan två juridiska företag RP Service AB

Dataöverföring

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till – och underhållas på – datorer som ligger utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från dem från din jurisdiktion. Om du befinner dig utanför Sverige och väljer att lämna information till oss, observera att vi överför informationen, inklusive personuppgifter, till Sverige och behandlar den där. Ditt samtycke till denna sekretesspolicy följt av ditt inlämnande av sådan information representerar ditt samtycke till den överföringen.

RP Service AB kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

Lagliga krav

RP Service AB kan avslöja dina personuppgifter i god tro att sådana åtgärder är nödvändiga för att:

• Att följa en rättslig skyldighet

• För att skydda och försvara hyresfastigheternas rättigheter eller egendom

• För att förhindra eller utreda eventuella felaktigheter i samband med tjänsten

• För att skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten

• För att skydda mot rättsligt ansvar

Direkt marknadsföringsmaterial

Ibland kan vi kontakta dig med information angående:

• hyreslägenheter och deras platser i Sverige;

• juridiska aspekter som kan påverka ditt företag, som lagändringar eller helgdagar;

• lojalitetsprogram;

• försäljningserbjudanden från RP Service AB

via e-post eller SMS.

Du kommer emellertid att ges möjlighet för varje e-kommunikation som vi skickar dig för att ange att du inte längre vill få vårt direktmarknadsföringsmaterial.

E-post- och textmeddelanden: Om du inte längre vill ta emot vissa meddelanden från oss via e-post eller sms, klicka helt enkelt på länken ”avbeställ” i e-postmeddelandet eller svara STOPP på textmeddelandet.

Webbplatsspårning

Vi använder spårningsprogramvara för att övervaka kundtrafikmönster och webbplatsanvändning för att hjälpa oss att utveckla webbplatsernas design och layout. Denna programvara gör det inte möjligt för oss att samla in personlig passagerarinformation.

Cookies

Denna webbplats använder cookies för att göra det möjligt för oss att förbättra vår tjänst för dig och tillhandahålla vissa funktioner som du kan finna användbara.

Vi och våra tjänsteleverantörer använder cookies och annan teknik (såsom webbfyrar), liksom reklamidentifierare, av olika skäl. Till exempel använder vi dessa tekniker för att göra det enkelt att komma åt våra tjänster genom att komma ihåg dig när du återvänder, för att tillhandahålla och analysera våra tjänster. Vi använder också cookies, såväl som reklamidentifierare, för att lära oss mer om våra användare och deras troliga intressen, och för att leverera och skräddarsy marknadsföring eller reklam. Vi vill att du ska informeras om vår användning av dessa tekniker, så det här avsnittet förklarar vilka typer av teknik vi använder, vad de gör och dina val angående deras användning. Vad är cookies? Cookies är små textfiler som överförs till din dators hårddisk via din webbläsare så att vi kan känna igen din webbläsare och hjälpa oss att spåra besökare på vår webbplats, vilket gör att vi bättre kan förstå de produkter och tjänster som passar dig bäst. En cookie innehåller din kontaktinformation och information så att vi kan identifiera din dator när du reser runt på vår webbplats i syfte att hjälpa dig genomföra din registrering. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men om du vill kan du ställa in din webbläsare så att den inte accepterar cookies. ”Hjälp” -delen i verktygsfältet i de flesta webbläsare kommer att berätta hur du kan förhindra att din webbläsare accepterar nya cookies, hur du får webbläsaren att meddela dig när du får en ny cookie eller hur du inaktiverar cookies helt. De cookies vi använder upptäcker ingen information som lagras på dina datorer.

För mer information om cookies och hur du kan stoppa installation av cookies, besök följande webbplats: http://www.allaboutcookies.org

Tjänsteleverantörer

Vi kan anställa tredjepartsföretag och privatpersoner för att underlätta vår tjänst (”Tjänsteleverantörer”), för att tillhandahålla Tjänsten för våra räkning, för att utföra Tjänsterelaterade tjänster eller för att hjälpa oss att analysera hur vår Tjänst används.

Dessa tredje parter har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter för vår räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat syfte.

Du kan begära åtkomst till din personliga information eller korrigera eller uppdatera föråldrad eller felaktig personlig information som vi har om dig.

Du kan lättast göra detta genom att kontakta vårt supportteam och skriva e-post till properties@rental-prop.com. För att göra förfrågningar, eller om du har andra frågor angående vår integritetspraxis, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på service@rental-prop.com.

Vi svarar på alla förfrågningar vi får från individer som vill utöva sina dataskyddsrättigheter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Du kan invända mot behandlingen av din personliga information, be oss att begränsa behandlingen av din personliga information eller begära överförbarhet av din personliga information; om vi har samlat in och behandlat din personliga information med ditt samtycke kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke; att återkalla ditt samtycke påverkar inte lagligheten av någon behandling som vi genomfört före ditt tillbakadragande, och det kommer inte heller att påverka behandlingen av din personliga information som utförs i förlängning av andra lagliga behandlingsgrunder än samtycke; du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av din personliga information genom att kontakta oss via e-post service@rental-prop.com.

Vi kan behålla information enligt vad som krävs eller tillåts enligt tillämpliga lagar och förordningar. Vi vidtar rimliga åtgärder för att förstöra eller avidentifiera personlig information på ett säkert sätt när den inte längre behövs.

Länkar till tredje parts webbplatser

Denna sekretesspolicy täcker endast webbplatser som vi äger och kontrollerar. De täcker inte länkar till andra webbplatser och följaktligen all information som samlas in av de parter som äger och kontrollerar dessa webbplatser eller deras användning av cookies från deras domäner när du besöker deras webbplatser. Tänk på att enskilda tredjepartsorganisationer använder sina egna policyer avseende användning och försäljning av personlig information och användningen av cookies. Om du är bekymrad över hur din personliga information kommer att användas på andra webbplatser eller om vilken typ av kakor som används och hur de används, uppmanas du att läsa relevant sekretesspolicy och cookiepolicy eller i avsaknad av en sådan uttalande och policy på webbplatsen, kontakta det berörda företaget. All data som lagras av tredje parts webbplatser lagras helt separat av tredje part.

Vår adress är

RP Service AB

Ruriks väg 12,

186 50 Vallentuna, Sweden

Ändringar

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då. Vi kommer att meddela dig om alla ändringar genom att lägga upp den nya sekretesspolicyn på den här sidan.

Vi meddelar dig via e-post och / eller ett framträdande meddelande om vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdaterar ”ikraftträdandedatumet” högst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att regelbundet granska denna integritetspolicy för eventuella ändringar. Ändringar av denna sekretesspolicy gäller när de publiceras på den här sidan.

Vid frågor kontakta vårt dataskyddsombud via e-post på service@rental-prop.com